Over ons … en onze omgang met uw privacy

Over ons …
Wine Delight streeft ernaar een gespecialiseerde aanbieder van wijn uit Oostenrijk te zijn. Dit betekent dat wij meer willen bieden dan alleen een aantal wijnsoorten. Wij willen ons dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van onze klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers en klanten in kaart waardoor wij onze producten en informatie klantgerichter kunnen presenteren.

Hierbij kunt u denken aan:
het aanbieden van een nieuwsbrief, op maat gesneden naar een bepaald interessegebied; het uitbreiden van Wine Delight met nog meer diensten en informatie; het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

Privesfeer en gegevensbescherming
Wine Delight hanteert een strikt privacybeleid. Er mag bij onze klanten en de bezoekers van onze website wine-delight.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacystatement staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Wij zorgen er voor dat uw privacy is gewaarborgd.

Welke persoonlijke informatie registreert Wine Delight en waarvoor wordt deze gebruikt?
Voor de verkoop van wijn heeft Wine Delight privacygevoelige klantgegevens nodig zoals de naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van de klanten. Daarnaast registreert Wine Delight de wijnvoorkeuren van klanten. Wine Delight gebruikt deze informatie voor facturatie van de geselecteerde wijn en, indien nodig, om contact met de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.
Wine Delight registreert geen IP-adres van haar klanten. Ook registreert Wine Delight geen informatie over het gebruik van haar website en de server(s) waarop wordt ingelogd.

E-mail
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Wine Delight de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan ons strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van de Wijnbeurs, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van de Wine Delight. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@wine-delight.eu

Beheer en beveiliging
Wine Delight ziet er op toe dat al uw gegevens continu beveiligd zijn en dat de beheersactiviteiten van onze partners overeenkomstig de algemene voorwaarden worden uitgevoerd.